Contact information

University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik

Golnik 36

SI-4204

Golnik

Slovenia

 

Assist. Lect. Jerneja Farkas-Lainscak, MD, phD

HPH Coordinator

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Slovenska mreža za promocijo zdravja v bolnišnicah

 

Slovenska mreža za promocijo zdravja v bolnišnicah je bila ustanovljena novembra 2011. Prizadevanja za njeno vzpostavitev so se okrepila po vključitvi Klinike Golnik v Mednarodno mrežo za promocijo zdravja v bolnišnicah. Kmalu sta Kliniki Golnik sledili še Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in Splošna bolnišnica Izola. V letu 2012 sta se pridružili še Bolnišnica Topolšica in Splošna bolnišnica Brežice. Vzpostavitev nacionalne mreže je vseskozi spremljalo in aktivno podpiralo Ministrstvo za zdravje in Urad Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji.

Poslanstvo Slovenske mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah je:

- spodbujanje bolnišnic k sistematičnemu strokovnemu, raziskovalnemu in pedagoškemu delu na področju klinične promocije
  zdravja,
- spodbujanje bolnišnic k privzemanju preventivnih načel v organizacijsko strukturo in kulturo,
- spodbujanje bolnišnic k vključevanju aktivnosti klinične promocije zdravja v sistem vodenja kakovosti,
- prenos primerov učinkovitega povezovanja javnozdravstvenih in kliničnih praks,
- nudenje strokovne podpore članicam in
- ustvarjanje partnerstev na področju promocije zdravja.

 

Slovenska mreža za promocijo zdravja v bolnišnicah ima svoj sedež v Kliniki Golnik in trenutno povezuje pet bolnišnic.

Več o članicah najdete na naslednjih spletnih povezavah:

» Splošna bolnišnica Izola

» Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

» Bolnišnica Topolšica

» Splošna bolnišnica Brežice

» Klinika Golnik

Daljši prispevek o procesu vzpostavitve Slovenske mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah najdete tukaj:

» Slovenska mreža za promocijo zdravja v bolnišnicah: od zamisli do ustanovitve